HỆ THỐNG ĐẦU PHUN SPRINKLER

Đặc điểm của hê thống SPRINKLER để luôn đảm bảo tính làm việc đạt hiệu quả cao nhất là trong đường ống luôn chứa đầy nước và duy trì ở một áp lực nhất định được đặt theo tính toán. Vì vậy, tuy chỉ có khả năng làm việc tại một vùng nhất định, nhưng khi có sự cố sảy ra hệ thống này ngay lập tự phun nước chữa cháy.

Liên hệ thi công, lắp đặt và trao đổi buôn bán ngay khi có nhu cầu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0931945677